Dipercayai

🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts

lonerfox2013
9.15MB
Muat Turun
Muat turun 25k - 50k
Versi 9.8.6 1 minggu yang lalu

Perihalan bagi 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts

Earthquake Network is the most comprehensive app on earthquakes and for most countries of the world it is the only earthquake early warning system

The Earthquake Network research project does not receive external funding. By purchasing the PRO version you support the project and its continuous improvement to provide a fast and reliable service. Thank you!

- Real time detection of earthquakes using networks of smartphones
- Earthquake warning seconds in advance
- User's reports on felt earthquakes
- Automatic e-mails and SMS with your coordinates sent when an earthquake is detected in real time
- Earthquake data from national and international seismic networks starting from magnitude 0.0
- Earthquake history 2000-2017
- Chatrooms for exchanging info during earthquakes

Features of the PRO version

- Earthquake notifications through voice synthesizer
- Earthquake warning in case of vibrations detected by your smartphone
- Earthquake visualization with augmented reality
- Priority in chat during quake emergencies
- Earthquake history 1900-1999
- No advertising

The Earthquake Network research project (http://www.earthquakenetwork.it) aims at developing a smartphone-based earthquake early warning system able to detect earthquakes in real time and to alert the population in advance. Smartphones are able to detect earthquakes thanks to the accelerometer on-board each device. When an earthquake is detected, users with the application installed are immediatly alerted. Since earthquake waves travel at a finite speed (from 5 to 10 km/s) it is possible to alert the population not yet reached by the damaging waves of the earthquake. For the scientific details about the project please refer to the Bulletin of the Seismological Society of America journal at http://goo.gl/lFBLYm

The Earthquake Network app allows you to receive the real time alerts of the earthquakes detected by the network, to manually report an earthquake you felt and to chat with other people during an earthquake emergency. When an earthquake is detected in real time near your location, the app can send a automatic SMS and e-mails to a list of contacts with your precise position in space. This can be useful for rescuing without the need of user interaction with the app. You can also send a request of help or you can say that you are fine with just one click. The app also shows information on the earthquakes detected by the national and international seismic networks.

Note that the information on earthquakes detected by national and international seismic networks is usually published with a delay ranging from a few minutes to many hours, depending on the seismic network.
Rangkaian Gempa Bumi adalah aplikasi yang paling komprehensif mengenai gempa bumi dan bagi kebanyakan negara di dunia, ia adalah satu-satunya sistem amaran gempa bumi

Projek penyelidikan Rangkaian Gempa bumi tidak menerima pembiayaan luar. Dengan membeli versi PRO, anda menyokong projek ini dan peningkatan berterusannya untuk menyediakan perkhidmatan yang cepat dan boleh dipercayai. Terima kasih!

- Pengesanan masa sebenar gempa menggunakan rangkaian telefon pintar
- Peringatan detik gempa bumi terlebih dahulu
- Laporan pengguna mengenai gempa bumi terasa
- Automatik e-mel dan SMS dengan koordinat anda dihantar apabila gempa dikesan dalam masa nyata
- Data gempa bumi dari rangkaian seismik kebangsaan dan antarabangsa bermula dari magnitud 0.0
- Sejarah gempa bumi 2000-2017
- Bilik sembang untuk bertukar maklumat semasa gempa bumi

Ciri versi PRO

- Pemberitahuan gempa melalui synthesizer suara
- Amaran gempa bumi jika berlaku getaran yang dikesan oleh telefon pintar anda
- Visualisasi gempa dengan realiti bertambah
- Keutamaan dalam sembang semasa kecemasan gempa
- Sejarah gempa bumi 1900-1999
- Tiada pengiklanan

Projek penyelidikan Rangkaian Gempa bumi (http://www.earthquakenetwork.it) bertujuan untuk membangunkan sistem amaran gempa bumi awal berasaskan telefon pintar yang mampu mengesan gempa bumi dalam masa nyata dan beri amaran kepada penduduk terlebih dahulu. Telefon pintar dapat mengesan gempa berkat accelerometer di papan setiap peranti. Apabila gempa dikesan, pengguna dengan aplikasi yang dipasang segera dimaklumkan. Oleh kerana gelombang gempa bergerak pada kelajuan yang terhingga (dari 5 hingga 10 km / s) adalah mungkin untuk memberi amaran kepada penduduk yang belum tercapai oleh gelombang merosakkan gempa bumi. Untuk butiran saintifik mengenai projek sila rujuk kepada jurnal Bulletin of Seismological Society of America di http://goo.gl/lFBLYm

Aplikasi Rangkaian Gempa bumi membolehkan anda menerima makluman masa nyata daripada gempa bumi yang dikesan oleh rangkaian, untuk melaporkan secara manual gempa bumi yang anda rasa dan untuk berbual dengan orang lain semasa gempa bumi kecemasan. Apabila gempa dikesan dalam masa nyata berhampiran lokasi anda, aplikasi itu boleh menghantar SMS dan e-mel automatik ke senarai kenalan dengan kedudukan tepat anda di ruang angkasa. Ini berguna untuk menyelamatkan tanpa memerlukan interaksi pengguna dengan aplikasinya. Anda juga boleh menghantar permintaan bantuan atau anda boleh mengatakan bahawa anda baik-baik saja dengan hanya satu klik. Aplikasi ini juga menunjukkan maklumat mengenai gempa bumi yang dikesan oleh rangkaian seismik kebangsaan dan antarabangsa .

Ambil perhatian bahawa maklumat mengenai gempa bumi yang dikesan oleh rangkaian seismik kebangsaan dan antarabangsa biasanya diterbitkan dengan kelewatan dari beberapa minit hingga berjam-jam, bergantung kepada rangkaian seismik.

Lihat lanjut

Penilaian pengguna untuk 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts

4.38
29
5
20
4
2
3
5
2
2
1
0

Ulasan tentang 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts

Bahasa
Tiada ulasan tentang 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts, jadilah yang pertama!

Bendera 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts

trusted bendera
Berjalan dengan baik 0
needs licence bendera
Memerlukan lesen 0
fake bendera
Apl tiruan 0
virus bendera
Virus 0
lonerfox2013 avatar stor
lonerfox2013 Stor 22.25k 3.8M

APK maklumat tentang 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts

Versi APK 9.8.6
Keserasian Android 4.4+ (KitKat)


Muat turun 🚨 Earthquake Network Pro - Realtime alerts APK
Muat Turun